Daily Archives: 28 juni, 2010

”Botkyrka kommun förfalskar forskning”

Under senaste två veckorna har jag försökt få nedanstående text publicerad i diverse tidningar. Ingen nappade, så jag publicerar artikeln här istället.

—————————————————————

Politikerna i Botkyrka kritiseras för att ha förvanskat och censurerat kommunens nya policy mot hedersförtryck.

På sitt intranät meddelar Botkyrka kommun stolt att man, som första kommun i landet, har tagit fram en policy mot hedersförtryck. Policyn, som enligt kommunen ”innebär ett klart ställningstagande”, får dock kritik av socionomen Devin Rexvid. Han anser att skrifterna som policyn skulle baseras på har censurerats.

Det började med att politikern Jimmy Baker (m) föreslog en kartläggning av hedersförtryck i kommunen. De rödgröna såg inget behov av kartläggning, men sa ja till en handlingsplan. I februari anlitades Rexvid för att göra undersökning baserad på erfarenheterna från de som möter hedersförtrycket via arbetet, såsom skolsköterskor, kuratorer, lärare, socialsekreterare med flera. När rapporten var klar tog politikerna bort den, då den ”skulle skicka fel signaler till media” och få bort fokus från själva policyn.

Rexvid tror att orsaken snarare är att rapporten innehåller kritik mot politikerna. Politikerna är fega i frågan, menar han, av rädsla för att ge rasister vatten på kvarn.

– Samtidigt blir konsekvensen en omvänd diskriminering av unga, som nekas sina lagstadgade rättigheter. Politikerna vill förklara hedersförtryck med partiideologiskt färgade teorier om könsmaktsordning. Det är problematiskt.

–Det är valår. S, v och mp vill inte hamna i konflikt med vissa patriakala etniska och religiösa föreningar i Botkyrka. Utåt använder kommunen formuleringar som myndigheterna vill höra, samtidigt som man mycket väl vet vad dessa föreningarna står för.

Devin hade även blivit ombedd att skriva en forskningsgenomgång.
–När den var klar gjorde man godtyckliga ändringar och förfalskningar.
När Rexvid protesterade togs även denna skrift bort.

De som står bakom ändringarna är kommundirektören Palle Lundberg, socialchefen Lotta Persson, enhetschefen Anna Giotas-Sandquist och Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jens Sjöström.

När undertecknad kontaktar Giotas-Sandquist anser hon sig inte vara rätt person att tala med och hänvisar till Lundberg. Persson säger att rapporter generellt tillhör kommunen, men vill inte uttala sig om detta specifika fall och hänvisar till Sjöström (som undertecknad förgäves har försökt nå för en kommentar).

Kommundirektören Palle Lundberg säger att tjänstemännen bara ger förslag på vad som ska läggas fram.
–Så gör vi hela tiden. De förslag jag får från mina tjänstemän gör jag ändringar och justeringar i, då jag är ytterst ansvarig för det som ska läggas fram. Det är synd att Devin inte förstår vad tjänstemannarollen innebär.
Lundberg vill dock inte ge en kommentera angående vad i Devins ”förslag” som gjorde att han såg behovet av justering.

Svaret upprör Rexvid:
–Min kritik bygger på att de tar bort en rapport som handlingsplanen till synes bygger på. Huruvida den formella beslutsgången har gått rätt till är ointressant, men de fokuserar bara på den delen, istället för orsaken till att rapporten togs bort eller motiveringen bakom förfalskningarna i forskningsgenomgången.

Nima Dervish

20 kommentarer

Filed under Hedersförtryck, Integration, Media, Sverige/Inrikes