Daily Archives: 27 februari, 2008

En ny vändning – svar

Jag bad Pernilla Ouis kommentera RB:s svar från häromdagen. Så här svarade hon:

Att jag tituleras som ”gender consultant” i vårt kontrakt har med praxis i terminologi att göra, men det var helt klart att jag åtog mig uppdraget som forskare.

Generellt kan jag säga att Rädda Barnen försökt med olika försvarsstrategier: Först sa de att jag tagit tillbaka mina anklagelser om censur, men när jag sa att detta var fel – då sa de att de hade rätt att bestämma över materialet.
Sen sa de att partnerorganisationerna var rädda och inte ville ha resultaten publicerade för då utsatte de sig för risker (Radiodebatt i P1 morgon den 7 februari). Människorrättsarbete i diktaturer är som bekant förenat med just risker, men jag hävdar att forskningen måste vara fri och oberoende. Kulturella hänsyn kan tas när man utvecklar metoder och strategier i sitt praktiska arbete i frågan och Rädda Barnen är fria att utforma detta arbete precis som de vill. Men forskning måste alltid sträva efter sanningen och kan inte ta politiska, religiösa eller kulturella hänsynstaganden.

Nu har de tagit fram ett ess ur skjortärmen för att skapa legitimitet: Forskarna var emot min analys! Detta är helt nya uppgifter för mig, ingen av dem har kritiserat min analys förut i denna process, se den korrespondens mellan mig och Rädda Barnen som finns på denna blogg. Vi var överens om min analys som jag presenterade muntligen (med tolk!) i den workshop som hölls i slutet av projektet och min analys bygger på deras resultat.

Forskare kan ha olika åsikter, men i det här fallet jag vet inte hur de kunnat ta del av min text öht. Två av de tre forskarna har svårigheter att kommunicera på engelska (vi har alltid haft tolk) och de har skrivit sina rapporter på arabiska som sen översattes. Ett av forskarnas namn är felstavat i brevet. Är det deras egna oberoende åsikter eller har ord lagts i deras munnar? De har i alla fall missförstått min text eller inte förstått den alls. Jag har ALDRIG angett islam som förklaringsmodell till hedersvåldet – detta är direkt fel och en ren lögn. Att det finns olikheter i de tre olika länderna var något de skrev om i sina respektive kapitel – min roll var att se gemensamma mönster.

Rädda Barnen borde ha stött mig som forskningsledare, istället uppmuntrade de till kritik och underblåste olika tyckares missförstånd och felläsningar. Det är främst Rädda Barnens egen personal som reagerat på texten efter en uppmuntran till kritik och en fråga från deras chef Sanna Johnson om de ”höll med om” resultatet i rapporten. Forskning kan kritiseras, men då måste man ha viss kompetens och kunskap. (Jag kan nämna att jag har diskuterat min analys på forskarseminarier och med kollegor inom universitet och högskolor som en kvalitetssäkring. Forskning bygger på kritisk granskning av olika fenomen).

Faktum kvarstår: Hälften av min text har lyfts ut mot min vilja. Turerna inför detta beslut är egentligen irrelevanta. Det är upp till var och en att tolka vad som hänt och vem som har rätt eller fel. Men min upplevelse är att Rädda Barnen offrar barn för att de inte vill stöta sig med rädda vuxna och i den processen drar man sig inte för att censurera forskning.

Debatten kommer att fortsätta i press. Återigen, tack alla Er som gett mig Ert stöd!

7 kommentarer

Filed under Människorätt

En ny vändning

Konflikten mellan Pernilla Ouis och Rädda barnen är inte över än.
Forskaren Aje Carlbom skrev i Sydsvenskan i söndags och gav sitt stöd till Pernilla Ouis.
Rädda barnen svarar nu med ett nytt kort och påstår att deras strykning i rapporten berodde på lokala forskare som inte kunde ställa sig bakom Pernillas forskning.

Nima är skeptisk (och stressad över en massa annat som måste göras) och lovar återkomma i frågan.

2 kommentarer

Filed under Människorätt

Om imamskolor

Exmuslimerna i Sverige har precis startat en namninsamling mot statliga imamskolor. Den som känner sig manad kan skriva under här.

Lämna en kommentar

Filed under Religion